Jesteśmy regionalnym partnerem Polskiej Grupy Osuszającej. Jest to ogólnopolska sieć firm zajmujących się problemem wody, wilgoci, pleśni i grzybów w budownictwie. W skład grupy PGO wchodzą profesjonalne zespoły zajmujące się pomiarem wilgotności różnymi metodami, termowizją, osuszaniem budynków i murów, sprzedażą i wynajmem sprzętu osuszającego, wentylatorów i nagrzewnic firm Master, Aerial, Corroventa.

    Osuszanie podposadzkowe

    Pomożemy w budowie i remoncie, ale także po zalaniach, powodziach czy w innych nieoczekiwanych awaryjnych sytuacjach. Świadczymy usługi związane z usuwaniem szkód wodnych. W szczególności specjalizujemy się w osuszaniu podposadzkowym usuwając wodę która dostała się do konstrukcji pomiędzy warstwę jastrychu a izolację. Profesjonalne urządzenia Corroventa zapewniają maksymalną wydajność i pozwalają na uzyskanie najlepszych efektów w najkrótszym czasie.  Przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń pomiarowych i kamer termowizyjnych zlokalizujemy szkodę oraz dobierzemy odpowiednią metodę jej usunięcia. Współpracujemy z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Sporządzamy dokumentację potrzebną do zgłoszenia szkody firmie ubezpieczeniowej, oraz uzyskania zwrotu kosztów jej usunięcia. Posiadając w ofercie sprzedaży i montażu materiały wykończeniowe przygotowujemy również klientom kosztorysy całkowitego usunięcia skutków zalania.

 

    Termowizja

    Wykonujemy badania termowizyjne w celu wykrycia wycieków wody w instalacji ogrzewania podłogowego, czy hydraulicznej, przecieków i zawilgoceń lub miejsc ubytku ciepła z budynku. Użycie nowoczesnej kamery termowizyjnej pozwala w nieinwazyjny sposób przeanalizować i wykryć żródła problemu. Badania termowizyjne pomagają w również w ocenie jakościowej budynków zarówno istniejących jak i już użytkowanych. Mają też szereg innych zastosowań, nie tylko w budownictwie.

Termowizja pozwala na:

  • ocenę skuteczności izolacji przegród budowlanych

  • wykrycie ukrytych wad konstrukcji budynku

  • sprawdzenie prawidłowość osadzenia okien

  • znalezienie miejsc przenikania ciepła z budynku

  • wykrycie miejsc awarii wodnych

  • sprawdzenie przebiegu instalacji ogrzewania podłogowego

    Wynajem urządzeń osuszających

    Posiadamy kilkadziesiąt urządzeń osuszających kondensacyjnych i absorbcyjnych, nagrzewnic, wentylatorów, cyrkulatorów powietrza. Wynajmujemy je z odbiorem własnym klienta lub dowozimy bezpośrednio na miejsce. Wynajmujemy również sprzęt wraz z obsługą. Sami wówczas opróżniamy zasobniki, optymalnie ustawiamy urządzenia i monitorujemy poziom zaawansowania prac.

   

    Współpraca

    Współpracujemy i zapraszamy do współpracy Spółdzielnie Mieszkaniowe, Zarządców Nieruchomości, Banki, Szpitale oraz wszystkie podmioty, w których utrzymanie wilgotności na odpowiednim poziomie jest ważne. Poszukujemy również kontaktu z firmami wykonawczymi i instalatorskimi.

kontakt telefoniczny: 798 315 090

mail: osuszanie@madom.com.pl